Zarządzenie nr 82/Fn/2007 z dnia 31.10.2007

W sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2007 rok.