Zarządzenie nr 81/OR/2007 z dnia 25.10.2007

W sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.