Zarządzenie nr 80/OR/2007 z dnia 25.10.2007

W sprawie zmiany zarządzenia nr 54/OR/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chodzież.