Zarządzenie nr 79/AGT/2007 z dnia 24.10.2007

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Osiedle Leśne.