Zarządzenie nr 78/AGT/2007 z dnia 22.10.2007

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa.