Zarządzenie nr 77/OR/2007 z dnia 20.10.2007

W sprawie zmiany załącznika numer 11 do zarządzenia numer 70/OR/2007 w sprawie powstania Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży, w celu przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu RP.