Zarządzenie nr 76/EDU/2007 z dnia 05.10.2007

W sprawie określenia wysokości nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem jest Gmina Miejska Chodzież.