Zarządzenie Nr 70/Or/07 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 27 września 2007r.

w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21 października 2007r.