Tryb działania

Statut Gminy Miejskiej w Chodzieży
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.