Podstawy prawne działania, kompetencje

Uchwała Nr VI/47/2007 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Chodzież
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.