Protokół Nr XXIII/08 z XXIII sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży

Protokół Nr XXIII/08 z XXIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2008r.