Protokół Nr XXV/08 z XXV sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży

Protokół Nr XXV/08 z XXV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września 2008r.