Protokół Nr XXIV/08 z XXIV sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży

Protokół Nr XXIV/08 z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 sierpnia 2008r.