Protokół Nr XXII/08 z XXII sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży

Protokół Nr XXII/08 z XXII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2008r.