Protokół Nr XXIX/08 z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży

Protokół Nr XXIX/08 z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 listopada 2008r.