Protokół Nr XXVIII/08 z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży

Protokół Nr XXVIII/08 z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 listopada 2008r.