Protokół Nr XXVII/08 z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży

Protokół Nr XXVII/08 z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 31 października 2008r.