Protokół Nr XII/07 z XII sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży

Protokół Nr XII/07 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 września 2007 r.