Informacja publiczna podlega udostępnieniu od 2 stycznia 2005 roku