Prognoza spłaty kwoty długu miasta Chodzieży na 2008r. i lata następne

Prognoza spłaty kwoty długu miasta Chodzieży na 2008r. i lata następne