Prognoza spłaty kwoty długu miasta Chodzieży na 2007r. i lata następne

Prognoza spłaty kwoty długu miasta Chodzieży na 2007r. i lata następne.