Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Na podstawie art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) - na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami) zamieszcza się: