Projekt budżetu miasta Chodzieży na 2009 r.

Zarządzenie Nr 78/FN/2008 Burmistrz Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2008 roku