Zarządzenie Nr 17/FN/2008 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chodzieży za 2007 rok