Uchwała Składu orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta Chodzieży na 2008r.

Uchwała Składu orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta Chodzieży na 2008 rok.