Informacja w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Zarządzeniu Nr 83/Fn/2007

Informacja w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Zarządzeniu Nr 83/Fn/2007 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetuna na 2008r.