Zarządzenie Nr 47/Fn/2006 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 18 września 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2006 rok