Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym umorzono, odroczono, rozłożono na raty podatki i opłaty lokalne na terenie miasta Chodzieży w 2005 roku.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym umorzono, odroczono, rozłożono na raty podatki i opłaty lokalne na terenie miasta Chodzieży w 2005 roku.
 
 1. Dominiak Czesław
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 3. Jęchorek Ireneusz
 4. Kociak Elżbieta
 5. Bieluk Zdzisław
 6. Lipska Halina
 7. Nagórna Hanna
 8. Owczarzak Ewa
 9. Pozorska Katarzyna
 10. Filut Alicja
 11. Majewski Janusz
 12. Przedsiębiorstwo Obróbki Metalu i Handlu Sc A. Pawłowski, W. Jagodzińska, W. Heymann
 13. Otto Rafał
 14. Lilanówka Krzysztof
 15. Grabski Włodzimierz
 16. STAMAR SA
 17. PHU Centrala Nasienna Spółka z o.o.
 18. Kaczyńska-Grzesiak Justyna
 19. Rusin Maciej
 20. Andrzejewski Józef
 21. Stachowiak Witold
 22. Stachowiak Janusz
 23. Stachowiak Piotr
 24. Bednarska Barbara
 25. Kostka Roman
 26. Urbaniak Alina
 27. Obirek Stanisław
 28. Grabowska Hanna
 29. Kubańczyk Przemysław
 30. Mandelt Bogdan
 31. Lewandowska Anna
 32. Bogusławski Jarosław
 33. Jurkiewicz Stanisław