Zarządzenie Nr 4/Fn/2006 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2005 rok.