Uchwała Nr XI/131/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki niezabudowanej położonej w Chodzieży przy ulicy Gościnnej, stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.