Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - październik 2021 r.

  1. 21 października 2021 r. godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży