Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - wrzesień 2021 r.

  1. 27 września 2021 r. godz. 15:15 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

  1. 23 września 2021 r. godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

  1. 21 września 2021 r. godz. 17:15 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży