Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - sierpień 2021 r.

  1. 26 sierpnia 2021 r. godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

  1. 6 sierpnia 2021 r. godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

  1. 19 sierpnia 2021 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
  2. 26 sierpnia 2021 r. godz. 19.15 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży