Informacja o organizowanym zgromadzeniu dnia 01.08.2021 r.

POIN.5310.1.2021

Informacja o organizowanym zgromadzeniu

 

Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła informacja o organizowanym w dniu 01.08.2021 roku zgromadzeniu w formie happeningu patriotycznego z okazji 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczęcie happeningu planowane jest na godz.16:00 a organizator „Chodzieskie Towarzystwo Patriotyczne” dokonało właściwego zgłoszenia do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.