Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej  Przewodniczący komisji informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego  w dniu 5 sierpnia 2021 r. dokonano wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży - Pana Tomasza Jagodzińskiego.