Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - lipiec 2021 r.

1. 5 lipca 2021 r. godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 14 lipca 2021 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

  1.  28 lipca 2021 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży