Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - czerwiec 2021 r.

1. 16 czerwca 2021 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 24 czerwca 2021 r. godz. 14.00 (w trybie zdalnym)