Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 28 czerwca 2021 r.

Załączniki: