Proponowany porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 31 maja 2021 r.

Załączniki: