RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY za 2020 rok, maj 2021 r.