Wykaz ulg i umorzeń w 2020r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2020 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p.

Imię i nazwisko nazwa

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi

Rodzaj podatku

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i

Chodzież” S.A.

Odroczenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Problemy w uzyskaniu płynności finansowej

2

Janusz Stachowiak

Odroczenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Problemy w uzyskaniu płynności finansowej

3

Boberski Spółka Jawna

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

4

Europol Meble Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

5

Posnania S.A.

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

6

Wielkopolanka S.C.

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

7

Spółdzielnia

Mieszkaniowa w

Chodzieży

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

 

 

8

Nowy Dom Holding

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

9

Firma Handlowa „LUBIK” Krzysztof Lubos

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

10

Zakład Ceramiczny Małgorzata i Henryk Zając Kamila Kwiecień

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

11

Hurtownia Szkła Okiennego Mariola Rozmarynowska

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

12

Tadeusz Wojtkowiak

Rozłożenie na raty

 

Podatek od nieruchomości

Problemy w płynności finansowej

13

Tadeusz Wojtkowiak

Umorzenie

zaległości

3.001,00 zł

Podatek od nieruchomości

Problemy z płynnością finansową

14

Artur Brose

Umorzenie

zaległości

4.251,00 zł

Podatek od nieruchomości

Problemy z płynnością finansową

15

Krystyna Fredrych

Umorzenie

zaległości

916,00 zł

Podatek od nieruchomości

Problemy finansowe

16

Aurelia Surma

Umorzenie

zaległości

576,39 zł + odsetki 104,00 zł

Podatek od nieruchomości

Problemy finansowe i zdrowotne

17

Ludwik Kryger

Umorzenie

zaległości

2.722,00 zł + odsetki 87,00 zł

Podatek od środków transportowych

Problemy finansowe

18

Magdalena Grabianowska

Umorzenie

odsetek

604,00 zł

Podatek od środków transportowych

Pożar firmy i problemy finansowe

 

19

Magdalena Grabianowska

Odroczenie

terminu płatności

 

Podatek od środków transportowych

Pożar firmy i problemy finansowe

20

Lucyna Grabowska

Odroczenie

terminu płatności

 

Podatek od środków transportowych

Problemy z płynnością finansową

21

Ryszard Jeske

Kamil Jeske S.C.

Umorzenie

11.953,76 zł

Czynsz

dzierżawny

Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/88/2019 z dnia 23.09.2019 r.

22

FH TEDI

Tadeusz Klocek

Umorzenie

5.166,00 zł

Czynsz

dzierżawny

Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/88/2019 z dnia 23.09.2019 r.

 

opr. Julita Piterek