Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - maj 2021 r.

1. 7 maja 2021 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 18 maja 2021 r. godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

3. 21 maja 2021 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 12 maja 2021 r. godz. 16.15 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 20 maja 2021 r. godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

3. 24 maja 2021 r. godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 27 maja 2021 r. godz. 15.00 (w trybie zdalnym)

1. 31 maja 2021 r. po XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży (w trybie zdalnym)