Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - kwiecień 2021 r.

1. 21 kwietnia 2021 r. godz. 16.15 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

1. 22 kwietnia 2021 r. godz. 14.00 (w trybie zdalnym)

1. 29 kwietnia 2021 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży