Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia rozpocznie się NSP 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest spisać się metodą samospisu internetowego na stronie www.spis.gov.pl   

Samospis przez internet to sposób, z którego warto skorzystać, ponieważ zapewnia on bezpieczeństwo naszych danych i danych naszych najbliższych. Pomóżmy również osobom starszym, naszym rodzicom i dziadkom oraz znajomym wypełnić ten obowiązek. Istnieje możliwość, aby osoba dorosła udzieliła odpowiedzi za pozostałych domowników zamieszkałych pod tym samym adresem.

Bądźmy cyfrową gminą.

 

LOGOWANIE DO APLIKACJI SAMOSPISU

Gdzie znajdę adres do aplikacji do samospisu?

Na stronie: www.spis.gov.pl będzie umieszczony link do aplikacji do samospisu.

Jak mogę się zalogować do aplikacji?

Logowanie do aplikacji będzie możliwe za pomocą wyboru opcji: 

a) logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profil zaufany)

b) z użyciem Pesel oraz nazwiska rodowego matki. Konieczne będzie też zdefiniowanie własnego hasła. W  sytuacji gdy osoba wypełnia formularz w wielu sesjach pracy, dostęp do formularza podczas kolejnego logowania będzie wymagał podania numeru Pesel oraz hasła znanego wyłącznie temu użytkownikowi.

c)  cudzoziemcy nieposiadający numeru Pesel – konieczne jest podanie adresu email i zdefiniowanie hasła dostępu do konta. Na adres email zostanie wysłany link aktywacyjny, którego otwarcie będzie wymagane do aktywacji konta. Osoby posiadające tego rodzaju konto mogą logować się wielokrotnie, podając email oraz hasło.

Czy mogę się zalogować za pomocą profilu zaufanego?

Tak. Użycie profilu zaufanego jest jedną z opcji logowania do aplikacji (krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej).

Jeżeli nie mam profilu zaufanego to jak mam się spisać?

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą wybrać opcję logowania z użyciem własnego nr Pesel oraz nazwiska rodowego matki. Podczas procesu logowania wymagane będzie również ustalenie hasła jako dodatkowego poziomu ochrony.

 

Osoby z ograniczeniami np. słabowidzące mogą zadzwonić na Infolinię (22 279 99 99, dostępnaod poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-18.00), gdzie zostaną przekierowane do rachmistrza i zostaną spisane lub w odpowiednim czasie skontaktuje się z nimi rachmistrz z terenu gminy.

Zachęcamy do pomocy np. osobom starszym w wypełnieniu obowiązku spisowego, aby nie musieli w tym celu wychodzić z domu. Jednak gdy zajdzie taka potrzeba to innym rozwiązaniem jest umówienie tej osoby w urzędzie, gdzie z pomocą pracownika Gminnego Biura Spisowego będzie mogła dokonać spisu.

 

W sytuacji gdy ktoś nie posiada żadnego numeru telefonu również należy umówić się w urzędzie, gdzie z pomocą pracownika Gminnego Biura Spisowego będzie można dokonać spisu.

 

Po wypełnieniu aplikacji w ramach samospisu chciałbym poprawić dane. Czy mogę to zrobić?

Dane wprowadzane w aplikacji samospisu będą zapamiętywane i udostępniane użytkownikowi przy kolejnych sesjach pracy, tj. po każdym skutecznym zalogowaniu. Wyłączenie dostępu do aplikacji nastąpi w momencie poprawnego zakończenia samospisu (potwierdzonego przyciskiem „Zakończ samospis”). Po wykonaniu tej operacji nie będzie można już korygować danych.