Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - marzec 2021 r.

1. 3 marca 2021 r. godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 18 marca 2021 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

1. 9 marca 2021 r. godz. 17.15 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

 

1. 18 marca 2021 r. godz. 13.00 (posiedzenie w trybie zdalnym)

1. 25 marca 2021 r. godz. 14.00 (posiedzenie w trybie zdalnym)