Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - luty 2021 r.

1. 4 lutego 2021 r. godz. 13.00 (posiedzenie w trybie zdalnym)