Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci 2021

PODSTAWOWA  KWOTA  DOTACJI 

I  STATYSTYCZNA  LICZBA  DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) ogłaszam podstawową  kwotę dotacji i statystyczną liczbę dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2021

 

1. Roczna podstawowa kwota dotacji (tj. roczna kwota wydatków bieżących)  dla przedszkola miejskiego wynosi: 2 071 378,55 zł

2. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2020 r. w miejskim przedszkolu 150

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 753,90 zł