Spis powszechny 2020

1. ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie Chodzieży
2. https://spis.gov.pl