Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - styczeń 2021 r.

1. 12 stycznia 2021 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży