Październikowa aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji na 2020 r.

PAŹDZIERNIKOWA AKTUALIZACJA

PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

 

I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029) ogłaszam podstawową kwotę dotacji i statystyczną liczbę dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2020

 

Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego na jedno dziecko wynosi 11 346,36 zł

2.Statystyczna liczba dzieci w miejskim przedszkolu 146,67

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 709,15 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P63) miesięcznie 4 682,73 zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P68) miesięcznie 1 429,46 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P69) miesięcznie 1 774,51 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 414,05 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 r. według wag:

 P60 – 14 dzieci, P65 - 7 dzieci, P66 - 4 dzieci i wczesno wspomaganie- 27 dzieci

 

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 492,92 zł

 2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej małych szkół (średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 uczniów miesięcznie wynosi: 98,81 zł

 3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I, II i III miesięcznie 32,04 zł

 4. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczną miesięcznie wynosi: 12,32 zł

5. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na zadania pozaszkolne (waga P71)
miesięcznie wynosi: 0,49 zł

 

 

Uczniowie niepełnosprawni:

Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

1. waga subwencyjna P4 miesięcznie 690,09 zł

2. waga subwencyjna P5 miesięcznie 1 429,46 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1 774,51 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4 682,73 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 r. według wag:

P4- 4 uczniów, P5- 1 uczniów, P6- 5 uczniów i P7 – 9 uczniów